เมื่อเราคือผู้นำในด้านการฟื้นฟูสภาวะเสื่อมด้วยเซลล์ต้นกำเนิด เราจึงมอบทั้งความหวัง และการฟื้นฟู,
ความงามและความมั่นใจ, ความรู้สึกครั้งใหม่ของการควบคุม, และการเข้าถึงการรักษาที่รอคอยมานาน

ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากรากฐานที่มั่นคงด้วยความสมบูรณ์แบบทางวิทยาศาสตร์และการสั่งสมประสบการณ์, เราจึงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคนิคและการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ทั้งในด้านการยอมรับและเป็นที่รู้จัก เราคือธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการ การฝากเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อสายสะดือและเนื้อเยื่อไขมัน ซึ่งนอกเหนือจากการฝากเก็บเลือดสายสะดือที่มีอยู่แล้วโดยทั่วไป รวมทั้งความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาของเรา ได้เพิ่มขอบเขตในการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย

ผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย การเข้าถึงศัลยแพทย์ระดับโลก พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรกับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกมากกว่า 30 แห่ง เราช่วยให้ลูกค้านับร้อยรายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่ทุกคนควบคุมได้

เราได้รับการรับรองจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้ง ISO, the International Society for Cellular Therapy (ISCT), the National Environmental Balancing Bureau (NEBB)

เราสร้างสรรค์มาตรฐานของการปฏิบัติซึ่งจะเป็นการนำเราสู่การเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่เรามุ่งเน้นเรื่องอายุและโรคภัยไข้เจ็บ เรามองไปถึงวันที่การฝากเก็บเซลล์ต้นกำเนิดของเด็กทารกแรกเกิดจะกลายเป็นสิ่งที่เราทำกันอย่างเป็นปกติ และการบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจะเป็นมาตรฐานสำหรับการรักษาโรคหลายๆโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ในปัจจุบัน